PRIVACY VERKLARING Ida Furer
Ida Furer hecht veel waarde aan je privacy. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel, waarom ik ze nodig heb, hoe ik deze gegevens verkrijg, wat ik met je gegevens doe en hoe jij mij kunt benaderen als je hier vragen over hebt.

Ida Furer gebruikt de persoonlijke gegevens die je invult bij een aanmelding voor een behandeling via www.idafurer.nl of uit het formulier wat door jou ondertekent is. Om mijn werk uit te kunnen voeren gebruiken we alle persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en evt. andere gegevens

Ida Furer gebruikt je gegevens voor:

• het opnemen en onderhouden van contact 

• het opstellen van je factuur 

  het voorbereiden en uitvoeren van je behandeling

 Ida Furer bewaart een emailarchief waar ik zolang als het nodig is of redelijk is om je te helpen en van dienst te zijn. Om aan de fiscale verplichtingen te kunnen voldoen worden je persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard.

Ida Furer werkt samen met de volgende partijen: 

− Fundament IT voor de hosting van onze website en administratie.

Je hebt het recht om je gegevens die we bewaren op te vragen, te laten veranderen of te laten verwijderen. Je kunt ons mailen op ida@idafurer.nl of bellen op 0633434913.